Technologický postup montáže oken

KROK 1 – PŘÍPRAVA MONTÁŽNÍHO OTVORU

Před zahájením samotné montáže oken je nezbytné provést demontáž stávajícího okna a přípravu otvoru pro zabudování nového okna. Začneme vysazením všech křídel z pantů, aby nám při další demontáži rámů oken nepřekážela. Následně opatrně oddělíme vnější parapet od spodní části rámu okna tak, aby bylo možno v případě nutnosti znovu parapetní plech použít. Poté provedeme přeříznutí rámu v dolní a boční části rámu. Tento postup nám umožní jednodušeji vyjmout malou část rohu bez větší námahy. Poté postupujeme s demontáží po obvodu rámu, kdy jednotlivé části rámu vylamujeme již vcelku od rohu k rohu. Kotvy (ponkajzny) nebo vruty, kterými je okno připevněno, se buď podaří vylomit zároveň s rámem, nebo pokud zůstanou, odřízneme je rozbrušovacím kotoučem. Následně provedeme odříznutí kontaktního zateplovacího systému ostění (pokud tam je). Stavební otvor vyčistíme od všech zbytků stavební suti a povrchových nečistot.

Při provádění demontáže je třeba mít na zřeteli, že demontáž stávajícího rámu je činnost poměrně náročná a vyžadující někdy i hrubou sílu. Přesto je nezbytné ji provádět velmi opatrně, aby nedošlo k poškození vnější omítky, popř. se škody na ní minimalizovali. Pochopitelně u styku okna s ostěním může dojít i při sebeopatrnější demontáži k poškození omítky.

 
KROK 2 – OSAZENÍ NOVÉHO RÁMU 

Usazování nového rámu okna provádíme vždy s vysazeným okenním křídlem. Nejprve si předvrtáme rám. Na vnitřní stranu rámu přilepíme parotěsnou zábranu (pokud je zákazníkem objednána) a necháme fólii lehce směřovat směrem do místnosti. U novostaveb je stejný postup i z vnější strany. U rekonstrukcí instalujeme z vnější strany okenního rámu- horní a boční části komprimační pásku, která vymezí prostor mezi rámem a vnitřním ostěním, o které se okno „opírá“ (pokud je zákazníkem objednána). Poté na parapetní část stavebního otvoru uložíme distanční podložky, které srovnáme do roviny. Na vyrovnané podložky osadíme rám a v horní části jej provizorně zafixujeme pomocí dřevěných klínků. Jakmile máme spodní část okna ve váze je potřeba zajistit jeho správné výškové osazení. To provádíme buď přidáváním či odebíráním distančních podložek-dbáme na to, aby okna byla výškově sladěná, pokud je to v zájmu stavby. Dále provedeme vyvážení ve svislici, aby rám nebyl nakloněn směrem do místnosti nebo naopak z místnosti ven. To by se mohlo nepříjemně projevit po osazení křídla, kdy nebudeme schopni mít otevřené křídlo v ustálené poloze a bude se, dle odchylky od svislice, neustále otevírat či přivírat.

 
KROK 3 – KOTVENÍ

Usazený a vyvážený rám, který jsme si pevně zafixovali klínky a podložkami můžeme nyní definitivně mechanicky ukotvit. Pro uchycení montážním vrutem -turbošroubem (bez použití hmoždinek), vrtáme skrze otvor v rámu díru do ostění. Důležitým faktorem jsou vzdálenosti kotvících bodů, které musíme bezpodmínečně dodržovat. Většinou se první kotvící bod umísťuje do vzdálenosti cca 150 mm od vnitřního rohu rámu (záleží na materiálu). Zároveň nesmí vzdálenost dvou sousedních kotvících bodů přesáhnout 700 mm. Pokud by se tak stalo, musíme doplnit toto místo dalším kotvícím bodem.

Dalším možným způsobem je uchycení okna na kotvy (plechy), které se zajistí s boku do rámu po stejných vzdálenostech jako pro uchycení na turbošrouby. Tyto kotvy se poté přišroubují pomocí turbošroubů do ostění. Tento způsob se nejvíce využívá u novostaveb.  

 
KROK 4 – UTĚSNĚNÍ

Po zakotvení již můžeme přistoupit k utěsnění prostoru po obvodu rámu-tzv. připojovací spáry. Pečlivě připravíme spáry mezi rámem a ostěním a zkontrolujeme, jestli se ve zmíněném prostoru nevyskytují mechanické překážky, které by mohly bránit dilataci rámu. Následně navlhčíme ostění a rám a do prostoru připojovací spáry aplikujeme PUR pěnu po celém obvodu rámu. Pokud jsou součástí dodávky i okenní fólie na ošetření připojovací spáry, je nutná jejich důkladná aplikace na ostění.  

 
KROK 5 – ZEDNICKÉ ZAČIŠTĚNÍ (zalištování)

Po špaletových oken:

První den okno olepíme apu lištami. Boky a horní část vylepíme fasádním polystyrenem a připravíme lůžko na parapet. Poté se natáhne perlinka s lepidlem včetně plastových rohů.

Druhý den z vnitřní strany začistíme finálním štukem 156 (sádrová omítka), z venkovní strany podle potřeby finálním štukem 651 (venkovní omítka).

 

Po jednoduchých oknech:

První den z vnitřní strany začistíme finálním štukem 156 (sádrová omítka),z venkovní strany podle potřeby finálním štukem 651 (venkovní omítka).

 

Po okenních foliích:

Na vnitřní fólii můžeme nanést omítkovou směs a provést zednické začištění. Z vnější části bude ponechána pouze komprimační páska, která bude konečným způsobem utěsnění proti náporovému dešti, není – li dohodnuto jinak.

KROK 6 – KONEČNÉ SEŘÍZENÍ

Křídlo, které jsme na počátku vysadili z rámu, stejným způsobem nasadíme zpět. Vyzkoušíme, zda křídlo nikde po obvodu nezachytává o rámové části kování. Pokud zjistíme, že je potřeba křídlo seřídit, máme na pantech většinou tři seřizovací možnosti. Na spodním pantu dokážeme křídlo vystředit směrem nahoru, dolů a také doleva či doprava. Na horním pantu můžeme seřídit křídlo směrem doleva, doprava nebo přítlak křídla k rámu. Přítlaky se dají také seřídit po celém obvodu, aby byla zaručena správná těsnost křídla k rámu bez profukování.

  

KROK 7 – MONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ

 K oknu lze osadit ještě další příslušenství, a to například vnitřní a vnější parapety, žaluzie, sítě proti hmyzu, rolety apod. Pro montáž vnitřních parapetů jsou stávající okna uzpůsobena a obsahují tzv. podkladový (parapetní) profil, ke kterému lze parapet esteticky přisadit. Délka nového parapetu je dána vzdáleností mezi vnitřními špaletami. Na spodní straně je spára mezi zdivem a parapetem zednicky zapravena. Vnější parapety se přišroubují do již zmíněného podkladového profilu a na venkovní lůžko se ještě nanese PUR pěna kvůli fixaci a izolaci. Ostatní výše uvedené příslušenství lze na okna namontovat zcela bez problémů, protože výrobci již znají technické specifikace výrobců oken a své výrobky jim přizpůsobili.

 

Odstranění ochranné folie na profilech:

V případě přání zákazníka tuto fólii ponecháme, ale upozorňujeme, že v případě ponechání folií na oknech a to zejména z vnější strany, může po třech měsících dojít k přenosu lepidla z fólie na povrch profilu a tím k velmi nesnadnému odstranění této fólie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chci nezávaznou cenovou nabídku

Získat nezávaznou kalkulaci

Chci zaměřit a poradit zdarma

Získat zaměření zdarma