Osvědčení, sloužící k prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu.

 

 KZS Plzeň 

 

Krajské státní zastupitelství v Plzni