Osvědčení, sloužící k prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu.

 PRESTOL Holding a. s.

2016 11 03 11 25 38 Prestol Holding.pdf