Osvědčení, sloužící k prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu.

SVJ Plasy

 

 2016 11 03 10 50 40 SVJ Plasy.pdf