Osvědčení, sloužící k prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu.

 SVJ Lobezská Plzeň

 

2016 11 03 11 00 04 SVJ Lobezska Plzen.pdf