Osvědčení, sloužící k prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu.

SVJ Hvězdova Praha

2016 11 03 11 07 28 SVJ Hvezdova Praha.pdf