Osvědčení, sloužící k prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu.

 

 SVJ Brněnská Plzeň

2016 11 03 11 10 24 SVJ Brnenska Plzen.pdf