Osvědčení, sloužící k prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu.

 RESTAF stavby s. r. o.

2016 11 03 11 16 01 ORPD RESTAF.pdf