Osvědčení, sloužící k prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu.

 RD Černice

2016 11 03 11 20 43 Cernice Kryslova.pdf