Osvědčení, sloužící k prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu.

 RD Tř. V. Rojíka Plzeň

2016 11 03 11 23 28 Rojika Bruha.pdf